Cartellera Vaca

Projecte Vaca i el Centre de Cultura de Dones porten anys d'activitats compartides. El Centre de Cultura de Dones ha col·laborat en la realizació d'espectacles cedint espais per a estrenes d'obres i performances, assajos, tallers de formació teatral, jornades de teatre social, encontres de Teatre de Dones etc. Events variats que han permés el creixement mutuu de les seves socies.

Per aquest motiu aquest any s'ha creat La BonneEscènica on Projecte Vaca podrà mostrar al públic en general processos creatius teatrals tancats en diferents formats: obres de teate, lectures dramatitzades, accions performàntiques, conta-contes, teatre per a nens. I així mateix enfortir el diàleg obert amb els assistents a l'espectàcle i convidar-los, un cop més, a participar de tallers de formació que s'oferiran.

Creant conjuntament una oferta cultural promoguda per dones que permetrà novament el creixement conjunt en aquest àmbit epecífic, el teatre creat per Projcte Vaca amb el recolzament incondicional del Centre de Cultura de Dones.

Els objectius d'aquest projecte són:

Fomentar la presència de les Arts Escèniques al Centre de Cultura de la Dona a través de representacions teatrals mensuals a càrrec de Prjecte Vaca, Associació de Dones Creadores de les Arts Escèniques.

Brindar recolzament mutuu a la cultura promoguda per dones.

Producció i promoció d'activitats de formació teatral a dones de totes les edats que conformen les respectives associacions i de públic femení en general.

Bonne Escènica 2013

Bonne Escènica 2012

Edicions Anteriors