Cal activar i complir mesures per a l’augment i el reconeixement de l’autoria femenina

instant_2014 copia

A finals de gener ens vam reunir Mercè Espelleta, presidenta de PROJECTE VACA i una servidora, Laura Freijo, amb Agnela Domínguez, directora de comunicació de la SGAE a Catalunya i Sílvia Pérez, de la Fundació SGAE, delegació també de Catalunya. En aquesta reunió vam poder parlar abastament de molts temes relacionats amb la situació de la dona dins de la societat i, particularment, la situació de les professionals de les arts escèniques, concretament l'autoria femenina, ja que un dels nostres objectius era rebre suport logístic i econòmic per al nostre VI cicle de lectures dramatitzades d'autoria femenina contemporània PRIMAVERA VACA 2016.

Aquí us deixem la carta que en nom de PROJECTE VACA vam enviar a la atenció de la pròpia Agnela Domínguez perquè la pogués fer arribar a qui considerés oportú, cosa que fa dies ens va comunicar que havia fet. En redactar-la, no disposàvem dels números que ara sabem: dels 107.287 socis registrats a la SGAE fins al 2015, 90.292 són homes i 16.895 són dones. En aquestes xifres s'ha de distingir que s'inclouen músics/lletristes, coreògrafs/es, compositors/es, documentalistes, autoria escènica de text, etc, etc. Per tant, els percentatges d'autoria de text poden variar, encara que, creiem, la diferència no seria escandalosa.

Tot i així, i tenint en compte aquests números, ens reafirmem en la reflexió i el reclam legítims que fem des de PROJECTE VACA: no creiem que es pugui questionar la tendència que ens oculta només per la desproporció de les estadístiques. Cal que es lideri una línia d.actuació, mesures que es compleixin, per millorar paulatinament la situació i contribuir a la visibilitat, augment i reconeixement de les autories femenines.

Tornem a agraïr la disponibilitat, col·laboració i empatia que sempre demostren des de la SGAE Catalunya amb el nostre col·lectiu i el que representem.

Laura Freijo Justo

Comissió PRIMAVERA VACA – Comissió Recerca i Arxiu

(Castellano)

A finales de enero nos reunimos Mercè Espelleta, presidenta de PROJECTE VACA y una servidora, Laura Freijo, con Agnela Domínguez, directora de comunicación de la SGAE en Catalunya y Sílvia Pérez, de la Fundación SGAE delegación también de Catalunya, pudimos hablar largo y tendido sobre muchos temas relacionados con la situación de la mujer en la sociedad y, particularmente, la situación de las profesionales dentro de las artes escénicas, concretamente de la autoría femenina, ya que uno de nuestros objetivos era obtener soporte logístico y económico para nuestro VI ciclo de lecturas dramatizadas de autoría femenina contemporáneas PRIMAVERA VACA 2016.

Aquí os dejamos la carta que en nombre de PROJECTE VACA enviamos a la atención de la propia Agnela Domínguez para que la pudiera hacer llegar a quien considerara oportuno, cosa que ya hace días nos comunicó que había hecho. Al redactarla, no disponíamos los números que ahora sabemos: de los 107.287 socios registrados hasta 2015, 90.292 son hombres y 16.895 son mujeres. En estas cifras hay que tener en cuenta que se incluyen músicos y/o letristas, coreógrafos/as, compositores/as, documentalistas, autoría escénica de texto, etc, etc, etc. Por tanto, los porcentajes de autoría de texto pueden variar, aunque, creemos, la diferencia no será escandalosa.

Aun así, y teniendo en cuenta estos números, nos reafirmamos en la reflexión y en el reclamo legítimos que lanzamos desde PROJECTE VACA: no creemos que se pueda cuestionar la tendencia que nos oculta solo por la desproporción de las estadísticas. Es necesario que se lidere una línea de actuación, medidas que se cumplan, para mejorar paulatinamente la situación y contribuir a la visibilidad, aumento y reconocimiento de las autorías femeninas.

Volvemos a agradecer la disponibilidad, la colaboración y la empatía que siempre demuestran desde la SGAE Catalunya para con nuestro colectivo y todo lo que representa.

Laura Freijo Justo

Comissió PRIMAVERA VACA – Comissió Recerca i Arxiu

Carta_SGAE_Autores_2016_cast_cat

SGAE - Estadísticas Autoría Femenina

(*) Foto de Gertrudis Losada. INSTANTeatre 2014.