PRIMAVERA VACA 2016 AL DETALL

L'Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca reprèn amb força el seu cicle d’autoria teatral escrita per dones i, juntament amb la Fundació SGAE, organitzen el VI Cicle d’Autoria Femenina Contemporània PRIMAVERA VACA 2016. Enguany el cicle consta de tres lectures dramatitzades i col·loquis amb les autores i els/les intèrprets (30 de maig, 6 i 20 de juny), un taller d’escriptura dramàtica amb Laura Freijo (8, 15, 22 i 29 de juny) i una taula rodona sobre el fet autoral femení (27 de juny).

La convocatòria renova i potencia el compromís d’ambdues entitats amb la veu de la dona escriptora de teatre. L’objectiu és promoure-la i donar-li major visibilitat en el panorama teatral actual, a través de la lectura dramatitzada com a eina creativa així com des del debat i la pròpia creació dramatúrgica.

(Castellano)

La Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca reemprende con fuerza su ciclo de autoría escrita por mujeres y, conjuntamente con la Fundación SGAE, organizan el VI Cicle d’Autoria Femenina Contemporània PRIMAVERA VACA 2016. Este año el ciclo consta de tres lecturas dramatizadas y coloquios con las autoras y el equipo de intérpretes (30 de mayo, 6 y 20 de junio), un taller de escritura dramática con Laura Freijo (8, 15, 22 y 29 de junio) y una mesa redonda sobre el hecho autoral femenino (27 de junio).

La convocatoria renueva y potencia el compromiso de estas dos entidades con la voz de la mujer escritora de teatro. El objetivo es promoverla y darle mayor visibilidad en el panorama teatral actual, a través de la lectura dramatizada como herramienta creativa así como desde el debate y la propia creación dramatúrgica.

Dossier premsa Primavera Vaca 2016