En defensa de l’activisme constant per assolir una igualtat real a les programacions teatrals

En defensa de l’activisme constant per assolir una igualtat real a les programacions teatrals

Beth Escudé i Gallès, Mercè Sarrias, Eva Hibernia i Blanca Bardagil animen a no baixar la guàrdia i a mantenir accions continuades en el temps per aconseguir que es prenguin mesures destinades a assolir una presència igualitària del talent femení a la programació dels teatres.

El passat 27 de juny es va celebrar a la seu de la SGAE a Barcelona la taula rodona «Què fem per augmentar l’autoria femenina a la cartellera?», en un dels últims actes del VI Cicle d’Autoria Femenina Contemporània PRIMAVERA VACA 2016, organitzat per l’Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca amb el suport de la Fundació SGAE. Moderada per Carme Tierz, periodista cultural i directora de la revista Entreacte, a la taula rodona hi van participar Beth Escudé i Gallès, doctora en Arts Escèniques, dramaturga, directora i docent, professora de l'Institut del Teatre; Mercè Sarrias, dramaturga i guionista; Eva Hibernia, poeta, dramaturga, directora i docent i Blanca Bardagil, dramaturga, directora, guionista i docent. Totes quatre van desgranar les principals raons que dificulten el reconeixement i la presència igualitària de les dramaturgues en el panorama escènic català.

Anàlisi i iniciatives

D’una banda, es va posar de relleu la inèrcia acadèmica, cultural i social d’emmirallar-se en els referents literaris i els criteris masculins. Una inèrcia que continua sent predominant a la pràctica, malgrat les iniciatives personals i els canvis de base que porten a terme algunes entitats. A tall d’exemple, Beth Escudé va il·lustrar el cas de l’Institut del Teatre de Barcelona, on als estudis de direcció i dramatúrgia han eliminat alguns texts de marcat caire masclista alhora que fan discriminació positiva tot ampliant les fonts de texts escrits per dones. Eva Hibernia va remarcar la importància d’aquest tipus de gestos en l’àmbit acadèmic així com la voluntat d’educar-se en la igualtat, creant fons de biblioteques paritàries (i en aquest sentit va suggerir a la SGAE la creació d’un catàleg d’autores) i portant a terme actes de reivindicació i d’intervenció amb continuïtat.

Blanca Bardagil va insistir en la priorització del talent com una eina que permeti trencar l’encara manca de sensibilitat respecte la qualitat de les dramaturgues tant en l’escriptura com en la direcció d’escena. “M’he hagut de maquillar per semblar més gran i m’han preguntat que per què no feia d’actriu. De vegades, he sentit que m’imposava poc per ser dona i per ser jove, sobretot en el cas de la direcció escènica”, va comentar. Mercè Sàrrias també va relatar una experiència personal per mostrar la falta de consciència i de reconeixement de la feina de les autores. En un guió que havia escrit sobre una temàtica de refugiats, van alterar-li el seu text sense consultar-li abans. “Si hagués estat un home -va dir Sarrias- li haguessin consultat. Sembla que les dones puguem renunciar i no crear conflicte. S’espera que siguem treballadores i no diem res. Jo m’hi vaig enfrontar. És un dret”.

La falsa sensació de que les coses van millorant constantment a nivell legal (quan en alguns drets es va caminant enrere), el perpetu qüestionament sobre la qualitat de l’obra femenina (tant en les dramatúrgies clàssiques com en les noves), la desvalorització de les anomenades “temàtiques femenines” i el sovint menyspreu i crítica als postulats feministes que propugnen la igualtat, formen part de l’enorme llast que posa pals a les rodes de la presència habitual de l’autoria femenina a la cartellera i del desequilibri permanent respecte als autors. Totes quatre autores van coincidir en que les idees progressistes d’igualtat costen de tenir un reflex real a la pràctica, atès que falta un compromís de continuïtat que vagi més enllà de decisions puntuals, més o menys “folklòriques”. Per aquest motiu, passa també que hi ha autores que s’allunyen d’abordar temes vinculats “al món de la dona” i, d’altres, que ni tant sols han tret del calaix la seva obra, atesa la dificultat en arribar a muntar-la i exhibir-la més enllà del desig individual d’algun director que “vol programar una dona” o dels dies anuals (com el 8 de març o el 25 de novembre) que s’han reservat per commemorar efemèrides femenines.

Un darrer i no menys important aspecte que actualment condiciona el treball dramatúrgic en general i el femení en particular és l’extraordinària precarietat del sector, que pateixen tant dramaturgs com dramaturgues. Un element que, juntament amb la resistència a obrir-se a una major diversitat de veus i estils dins de l’estatus quo actual, fa ben difícil desenvolupar una carrera i normalitzar-se en un context on no hi ha una política teatral que ho aboni. En el fons de tot això, segons va incidir Beth Escudé, “hi ha una visió perversa que va més enllà de la paritat i que té a veure amb totes les decisions polítiques, econòmiques i socials, que no només no faciliten les carreres de les dones sinó que les bloquegen a propòsit amb la intenció de tornar-les a casa, tal i com suggereixen lleis com la de dependència”.

taula_rodona_marta_pich_2

Propostes generals d’actuació

Malgrat el panorama general no és falaguer, aquestes autores van coincidir en que hi ha moltes coses que es poden fer, tant a nivell individual com col·lectiu. En l’àmbit docent, hi va havent una major representativitat d’autores alhora que les dones cada cop van aixecant més la seva veu per defensar les seves obres i l’autoria femenina en general. Com a iniciativa individual, també va sorgir la idea de promoure companyies on les dones puguin fer el seus propis muntatges. En l’àmbit col·lectiu, Eva Hibernia va reclamar, sense embuts, a l’estil de la legislació francesa, “una política intervencionista que garantís, al menys un 40% d’autoria femenina als teatres públics”, com una forma directa i específica de trencar l’actual inèrcia de selecció d’autors. Cal tenir en compte que, actualment, només un 23% de les obres que s’estrenen a la cartellera de l'estat espanyol són escrites per dones.

Obert el col·loqui, alguna participant va proposar la necessitat de participar activament en política a l’estil d’altres països, con Anglaterra o França, on les dones han mantingut en el temps les seves reivindicacions i les han aconseguit traslladar a la vida i a les decisions polítiques. En aquest sentit, la dramaturga i directora Marta Momblant, va il·lustrar-ho amb la seva experiència a Londres on “les estructures funcionals són diferents. Tot aquest tema estava molt consensuat perquè no era una qüestió de dramaturgues sinó de poder, de llocs de direcció, i era molt equilibrat. Les dones treballaven perquè la seva mirada fos òptima. La paritat havia estat una lluita paulatina, de les àvies, que ara tothom té integrada”. Karel Mena, dramaturga i productora, va afegir que les dones artistes han de ser-hi presents en la confecció dels programes polítics “espanta llegir els programes electorals i observar que la cultura està esmentada com un sector econòmic i de desenvolupament, mercantilista, sense esperit, on no es contempla la diversitat. Res no es pot moure sense modificar les estructures”. Mercè Espelleta, actriu i presidenta de Projecte Vaca, va suggerir la necessitat de que “les creadores es sumin a les iniciatives que algunes plataformes i associacions culturals estan portant a terme a Catalunya per reclamar a les institucions accions i decisions veritables, reals, més enllà de les paraules”. A Madrid, a iniciativa de l’associació Clásicas y Modernas, han aconseguit fa pocs mesos la firma d’un conveni de paritat per a la temporada 2016-17 amb el Centro Dramático Nacional, dirigit per Ernesto Caballero i continuen treballant perquè això es traslladi a d'altres teatres públics. Un resultat fruit de la perseverança i l’activisme de les pròpies dones del sector i que, a Catalunya, està començat a tenir el seu reflex en l’embrionària plataforma cultural de caire transversal Dinamo.

La dramaturga i directora Laura Freijo, també membre de la plataforma Dinamo, va mostrar el seu convenciment de sí que existeix una consciència formal d’igualtat en els programadors i els productors, “el que cal es transformar aquesta consciència formal en una consciència de facto i, per tant, hem de revisar els criteris de valor que decanten les decisions alhora d’incloure o d’encarregar un projecte per un teatre”. La directora Ariadna Martí, de la seva banda, va apuntar que cal anar més enllà i fer accions educatives, que abordin la situació de la dona en el seu conjunt “el tema és de fons, cal llegir texts femenins, les dones tenen molt a dir i cal un lloc on expressar-ho, on surti tot aquest rerefons de la realitat social de la dona”.

Conclusions

Del resum de tot el que es va dir a la taula rodona, se’n desprèn la gran importància de mantenir un activisme constant, sense defallida, amb accions permanents en el temps i amb l’increment de representants dones del sector en els llocs de poder on es decideixen les polítiques culturals i socials. Propostes que se’n deriven del debat apassionat i apassionant d’aquesta taula rodona on la gran conclusió final va ser que cal un imprescindible compromís personal i col·lectiu, de feina pacient i continuada, sense baixar la guàrdia, per aconseguir que es prenguin mesures que facilitin l’accés, la visibilitat i el reconeixement de les professionals de les arts escèniques i es pugui assolir la igualtat real que mereixen les dones i les autores del nostre país.

Cristina Serrat

Premsa Primavera Vaca Barcelona, 3 de juliol de 2016

 (Castellano)

En defensa del activismo continuo para alcanzar una igualdad real en las programaciones teatrales

Beth Escudé i Gallès, Mercè Sarrias, Eva Hibernia y Blanca Bardagil animan a no bajar la guardia y a mantener acciones continuadas en el tiempo para lograr que se tomen medidas destinadas a alcanzar una presencia igualitaria del talento femenino en la programación de los teatros.

El pasado 27 de junio se celebró en la sede de la SGAE en Barcelona la mesa redonda «¿Qué hacemos para aumentar la autoría femenina en la cartelera?», en uno de los últimos actos del VI Ciclo de Autoría Femenina Contemporánea PRIMAVERA VACA 2016, organizado por la Asociación de Creadoras Escénicas Projecte Vaca con el apoyo de la Fundación SGAE. Moderada por Carme Tierz, periodista cultural y directora de la revista Entreacte, en la mesa redonda participaron Beth Escudé i Gallès, doctora en Artes escénicas, dramaturga, directora y docente, profesora del Institut del Teatre de Barcelona; Mercè Sarrias, dramaturga y guionista; Eva Hibernia, poeta, dramaturga, directora y docente y Blanca Bardagil, dramaturga, directora, guionista y docente. Las cuatro desgranaron las principales razones que dificultan el reconocimiento y la presencia igualitaria de las dramaturgas en el panorama escénico.

Análisis e iniciativas

Por un lado, se puso de relieve la inercia académica, cultural y social de reflejarse en los referentes literarios y los criterios masculinos. Una inercia que sigue siendo predominante en la práctica, a pesar de las iniciativas personales y de los cambios de base que llevan a cabo algunas entidades. A modo de ejemplo, Beth Escudé ilustró el caso del Institut del Teatre de Barcelona, ​​donde los estudios de dirección y dramaturgia han eliminado algunos textos de marcado carácter machista a la vez que hacen discriminación positiva ampliando las fuentes de textos escritos por mujeres. Eva Hibernia remarcó la importancia de este tipo de gestos en el ámbito académico así como la voluntad de educarse en la igualdad, creando fondos de bibliotecas paritarias (y en este sentido sugirió a la SGAE la creación de un catálogo de autoras) y llevando a cabo actos de reivindicación y de intervención con continuidad.

Blanca Bardagil insistió en la priorización del talento como una herramienta que permita romper la todavía falta de sensibilidad respecto a la calidad de las dramaturgas tanto en la escritura como en la dirección de escena. "Me he tenido que maquillar para parecer más mayor y me han preguntado que por qué no hacía de actriz. A veces, he sentido que me imponía poco por ser mujer y por ser joven, sobre todo en el caso de la dirección escénica", comentó. Mercè Sarrias también relató una experiencia personal para mostrar la falta de conciencia y de reconocimiento del trabajo de las autoras. En un guión que ella había escrito sobre una temática de refugiados, alteraron su texto sin consultarle antes. "Si hubiera sido un hombre -dijo Sarrias- le hubieran consultado. Parece que las mujeres podamos renunciar y no crear conflicto. Se espera que seamos trabajadoras y no digamos nada. Yo me enfrenté. Es un derecho".

La falsa sensación de que las cosas van mejorando constantemente a nivel legal (cuando en algunos derechos se va caminando atrás), el perpetuo cuestionamiento sobre la calidad de la obra femenina (tanto en las dramaturgias clásicas como en las nuevas), la desvalorización de las llamadas "temáticas femeninas" y el frecuente desprecio y crítica a los postulados feministas que propugnan la igualdad, forman parte del enorme lastre que pone palos en las ruedas de la presencia habitual de la autoría femenina en la cartelera y del desequilibrio permanente respecto a los autores. Las cuatro autoras coincidieron en que las ideas progresistas de igualdad no acaban de tener un reflejo real en la práctica, dado que falta un compromiso de continuidad que vaya más allá de las decisiones puntuales, más o menos "folclóricas". Por este motivo, pasa también que hay autoras que se alejan de abordar temas vinculados "al mundo de la mujer" y, otras, que ni siquiera han sacado su obra del cajón, dada la dificultad para conseguir montarla y exhibirla más allá del deseo individual de algún director que "quiere programar una mujer" o de los días anuales (como el 8 de marzo o el 25 de noviembre) que se han reservado para conmemorar efemérides femeninas.

Un último y no menos importante aspecto que actualmente condiciona el trabajo dramatúrgico en general y el femenino en particular es la extraordinaria precariedad del sector, que sufren tanto dramaturgos como dramaturgas. Un elemento que, junto con la resistencia a abrirse a una mayor diversidad de voces y estilos dentro del status quo actual, hace muy difícil desarrollar una carrera y normalizarse en un contexto donde no existe una política teatral que la abone. En el fondo de todo esto, según incidió Beth Escudé, "hay una visión perversa que va más allá de la paridad y que tiene que ver con todas las decisiones políticas, económicas y sociales, que no sólo no facilitan las carreras de las mujeres sino que las bloquean a propósito con la intención de devolverlas a casa, tal y como sugieren leyes como la de dependencia".

Propuestas generales de actuación

A pesar de que el panorama general no es halagüeño, estas autoras coincidieron en que hay muchas cosas que se pueden hacer, tanto a nivel individual como colectivo. En el ámbito docente, va habiendo una mayor representatividad de autoras mientras que las mujeres cada vez van levantando más su voz para defender sus obras y la autoría femenina en general. Como iniciativa individual, también surgió la idea de promover compañías donde las mujeres puedan hacer sus propios montajes. En el ámbito colectivo, Eva Hibernia reclamó, sin rodeos, al estilo de la legislación francesa, "una política intervencionista que garantizara, al menos un 40% de autoría femenina en los teatros públicos", como una forma directa y específica de romper la actual inercia de selección de autores. Hay que tener en cuenta que, actualmente, sólo un 23% de las obras que se estrenan en la cartelera de España son escritas por mujeres.

Abierto el coloquio, alguna participante propuso la necesidad de participar activamente en política al estilo de otros países, como Inglaterra o Francia, donde las mujeres han mantenido en el tiempo sus reivindicaciones y las han conseguido trasladar a la vida y a las decisiones políticas. En este sentido, la dramaturga y directora Marta Momblant, lo ilustró con su experiencia en Londres donde "las estructuras funcionales son diferentes. Todo este tema estaba muy consensuado porque no era una cuestión de dramaturgas, sino de poder, de puestos de dirección, y esto era muy equilibrado. Las mujeres trabajaban para que su mirada fuera óptima. La paridad había sido una lucha paulatina, de las abuelas, que ahora todo el mundo tiene integrada". Karel Mena, dramaturga y productora, añadió que las mujeres artistas deben estar presentes en la confección de los programas políticos "asusta leer los programas electorales y observar que la cultura está mencionada como un sector económico y de desarrollo, mercantilista, sin espíritu, donde no se contempla la diversidad. Nada se puede mover sin modificar las estructuras". Mercè Espelleta, actriz y presidenta de Projecte Vaca, sugirió la necesidad de que "las creadoras se sumen a las iniciativas que algunas plataformas y asociaciones culturales están llevando a cabo en Cataluña y otros lugares para reclamar a las instituciones acciones y decisiones verdaderas, reales, más allá de las palabras". En Madrid, a iniciativa de la asociación Clásicas y Modernas, han conseguido hace pocos meses la firma de un convenio de paridad para la temporada 2016-17 con el Centro Dramático Nacional, dirigido por Ernesto Caballero y continúan trabajando para que esto se traslade a otros teatros públicos. Un resultado fruto de la perseverancia y el activismo de las propias mujeres del sector y que, en Cataluña, está comenzado a tener su reflejo en la embrionaria plataforma cultural de tipo transversal Dinamo.

La dramaturga y directora Laura Freijo, también miembro de la plataforma Dinamo, mostró su convencimiento de que sí existe una conciencia formal de igualdad en los programadores y los productores, "lo que hace falta es transformar esta conciencia formal en una conciencia de facto y, por lo tanto, tenemos que revisar los criterios de valor que decantan las decisiones a la hora de incluir o de encargar un proyecto para un teatro". La directora Ariadna Martí, por su parte, apuntó que hay que ir más allá y realizar acciones educativas, que aborden la situación de la mujer en su conjunto "el tema es de fondo, hay que leer textos femeninos, las mujeres tienen mucho decir y es necesario un lugar donde expresarlo, donde salga todo este trasfondo de la realidad social de la mujer”.

Conclusiones

Del resumen de todo lo que se dijo en la mesa redonda, se desprende la gran importancia de mantener un activismo constante, sin flaquear, con acciones permanentes en el tiempo y con el incremento de representantes mujeres del sector en los puestos de poder donde se deciden las políticas culturales y sociales. Propuestas que se derivan del debate apasionado y apasionante de esta mesa redonda donde la gran conclusión final fue que se necesita un imprescindible compromiso personal y colectivo, de trabajo paciente y continuado, sin bajar la guardia, para conseguir que se tomen medidas que faciliten el acceso, la visibilidad y el reconocimiento de las profesionales de las artes escénicas y se pueda alcanzar la igualdad real que merecen las mujeres y las autoras de nuestro país.

Cristina Serrat

Prensa de Primavera Vaca. Barcelona, 3 de julio de 2016