Escalfant motors per al VI Cicle d’Autoria Femenina Contemporània PRIMAVERA VACA 2016

(*) Foto Alba Garcia. Lectura Un estiu amb les amigues, de Rosa Victòria Gras amb direcció d'Imma Colomer a la Sala Mompou de la SGAE dins del III è Cicle PRIMAVERA VACA 2012.

Entremig de tot el panorama escènic de Barcelona, torna a bategar, fent-se espai, amb voluntat i empenta, l’aposta anual de la nostra Associació de Creadores Escèniques PROJECTE VACA amb l’AUTORIA TEATRAL escrita per DONES.

El VI Cicle d’Autoria Femenina Contemporània PRIMAVERA VACA 2016 ja és a punt. Del 30 de maig al 29 de juny, fem una posada en escena de tres obres com a lectures dramatitzades, celebrem un taller d’escriptura amb obertura final a públic i convoquem dramaturgues de trajectòria contrastada i emergents a l’entorn d’una taula de debat sobre com promoure una major presència de l’autoria femenina a la cartellera.

APUNTA’T LES DATES! En breu, tota la informació detallada del cicle!

DÜSSELDORF_imma_manresa

(*) Foto i muntatge d' Imma Manresa. Lectura dramatitzada de Düsseldorf, de Laura Freijo amb direcció d'Eva Hibernia al Ir Cicle PRIMAVERA VACA 2010.

En medio del panorama escénico de Barcelona, ​​vuelve a latir, tomando su espacio, con voluntad y empuje, la apuesta anual de nuestra Associació de Creadores Escèniques PROJECTE VACA con la AUTORÍA TEATRAL escrita por MUJERES.

El VI Ciclo de Autoría Femenina Contemporánea PRIMAVERA VACA 2016 ya está a punto. Del 30 de mayo al 29 de junio, hacemos una puesta en escena de tres obras como lecturas dramatizadas, celebramos un taller de escritura con apertura final a público y convocamos dramaturgas de trayectorias contrastadas y emergentes en una mesa de debate sobre cómo promover una mayor presencia de la autoría femenina en la cartelera.

¡ANOTA LAS FECHAS! ¡En breve, toda la información detallada del ciclo!