INSTANTEATRE Experimentant un Fet Teatral Singular Giravoltant La nena Moix

 

Aquest any dins la programació del NovembreVaca preparem una segona edició de l'Instanteatre, una jornada-happening de creadores, enguany entorn a la figura de Anna Maria Moix que es farà el dilluns 24 de novembre.

Un dels objectius fonamentals d'aquesta activitat és potenciar la interacció entre diferents colectius i/o artistes independents. Es una proposta específica adreçada a dones creadores per tal de visibilitzar la seva obra.

Enguany la nostra figura inspiradora serà l'Anna Maria Moix.

Us adjuntem un dossier complementari  sobre el projecte i si esteu interessats, podeu enviar el vostre contacte a creativitat@projectevaca.com i us mantindrem informats.

 Aquesta experiència teatral singular que voldríem solcar fins que se'ns esgoti, l'emmarcaríem en els següents eixos:

 1. -La manifestació artística del Happening, del qual n'extraurem els elements i les referències que ens han semblat més útils per tal de configurar la nostra pròpia proposta oferint-ne una visió renovada.

 2.  -L'obra creativa i la personalitat de les figures femenines  menys visibles. Malgrat el Happening a priori parteix del no argument, en el nostre Fet Teatral Singular, creiem fermament que en aquesta reinvenció hi podem fer encabir un fil argumental. Per l'Instanteatre 2014 aquest fil  argumental girarà al voltant de l'Anna M. Moix:  La nena Moix.

 3.- Lloança al procés -instantani, creatiu, efímer...- Aquest serà l'eix  transversal de tota aquesta experiència. Aquest tipus de procés concret que volem experimentar tindrà a veure bàsicament amb el fet de la nostra pròpia voluntat de com volem donar vida i recreació al nostre propi Happening de l'Instanteatre.

Les premisses són les següents:

-       Convidar tants components artístics i els seus generadors per a participar en estreta col·laboració i amb l'opció a l'igualtat d'aportacions, en viu i en directe, com ens sigui possible:

-       de totes les manifestacions artístiques...

-       del propi món de l'espectacle...

-       de totes les disciplines escèniques...

-       de totes les membres de la comunitat escènica de davant i de darrera de l'escenari, així com de damunt o davall d'aquest: tècniques com actrius, utilleres com il·luminadores, atrezzistes com figurinistes, directores com maquilladores, multimèdia com dramaturgues, escenògrafes com ballarines, titellaires com coreògrafes...

4. -Jugar l'Espai físic. La proposta és gaudir de les possibilitats de la Fabra i Coats de nou; la suggestió de la seva arquitectura, la infraestructura que ofereix des de l'entrada fins al més recondit del seu fons; Els sostres, les columnes; com distribuir, redistribuir i reinventar els espais; Com aprofitar l'oportunitat d'un espai d'aquestes característiques per tal d'oferir una manera alternativa a la convencional de desenvolupar-hi aquest Fet Teatral Singular amb el que volem provar d'expressar-nos.

5. -Treball en equip. Talment es tractarà de formar un nombre determinat d'equips de treball al si de les quals les seves components es comprometran -així com gaudiran- d'un mateix grau d'implicació indistintament a la disciplina escènica que pertanyin en funció de com, naturalment, es vagi definint la participació de les creadores en el projecte.

6.- L'Especificitat temporal, continua sent la d'una sola jornada. Un sol dia durant el qual cal iniciar un procés de treball que no ha de voler-se tancar mai, i no ha de ser pensat per a ser exhibit en assolir una primera forma escènica, sinó que ha de ser possible de ser continuat i desenvolupat al llarg de la jornada, incorporant-hi tants elements nous, o reciclant-ne els ja emprats, com sigui possible, i en continua cerca, per a ser ofert en participació oberta continua, intentant no caure en l'exhauriment de la Experiència performativa ni artistico-plàstica ni tant sols tècnica i servint-se per a tal objectiu de dos dels altres puntals d'aquesta proposta:

    - El Joc que ha de ser constant. El seu desenvolupament i ventall de possibilitats, escèniques i concepto-artístiques a partir de totes les metodologies i la fusió d'elles.

    - La Improvisació  en el sentit més estricte, doncs a partir de l'escaleta que servirà de guia/guió, s'improvisaran mots i diàlegs que les dramaturgues transcriuran sobre paper a l'instant, tot fent torna per a què les intèrprets els redesenvolupin al mateix espai escènic, afavorint accions i apunts coreogràfics que les directores aniran incorporant, i aprofitant l'eina que suposa la presència activa dels processos tècnics i tecnològics que cada equip de treball aporti.

Dossier_complementari_Instanteatre_2014