Chus Gómez per AlavistaVídeo

Flickr | Vimeo

Contacte | alavista@mac.com

Isabel Montero
Utiliza el teatro y la terapia gestalt en procesos psicoterapeuticos y de crecimiento personal.

www.elteatrocomooportunidad.com

Rosa Morera
Naos Creativitat i Comunicació Visual

T. | 93 319 09 13
Contacte |rosaemorera@gmail.com

Mireia Plans Farrero
Fotògrafa

www.mireiaplans.com

Eugenia Gusmerini
Fotografia i vestuari

T. | 93 4460857 (Cita prèvia)
c. | Navas de Tolosa 344, 2º 2ª
Blog | relative clauses