Proposta escènica multinarrativa sobre les dones migrants

Novembre Vaca 2016 presenta HOTSPOT. MIGRARÉ, MIGRARÁS, MIGRARÁN, una peça teatral basada en una proposta d’investigació i creació escènica multinarrativa que aborda la temàtica de les dones migrants. L’obra dóna veu a aquestes dones des d’una cruïlla de perspectives personals, socials, culturals i polítiques. El muntatge vincula gèneres diferents (texts dramàtics, fragments de documentals i teatre d’immersió) i vol proporcionar a l’espectador una experiència viva a través d’una escriptura escènica col·lectiva i en moviment. La obra sorgeix a partir de una viatge a Lampedusa, Calais i Linz a on l’equip ha desenvolupat el treball de camp investigant el tema de la frontera en relació al cos de la dona.

Hotspot. Migraré, Migrarás, Migrarán s’ha construït a partir d’una metodologia pràctica i d’investigació interdisciplinària (practice as research) que ha ajuntat estudis sobre migracions, estudis de gènere i treball de camp. L’obra va guanyar la ajuda de coproducció “Colòmbia Espanya Iberescena 2016” i també la beca de dramatúrgia del Ministeri de Colòmbia.

Dimecres, 23 i dissabte, 26 de novembre a les 20 h.
Centre Cultural Albareda.
Carrer d'Albareda, 22. Barcelona.
Metro línies 2 i 3, Paral·lel.
Entrada lliure.
Idioma: Castellà.

Direcció: Javier Gutiérrez.
Coordinació de la dramatúrgia: Daniela Palmeri.
Intèrprets creadores: Sílvia Albert, Carolina Torres Topaga i Teresa Urroz.
Disseny audiovisual: Alex Gümbel.
Producció: Julia Simo Puyo.
Espai i vestuari: Taisma Caparrós.
Espai sonor: Blanali.
Tècnic vídeo: Guillermo Patiño.
Disseny d’imatge: Sebastian Bravo.
Coproducció: Iberescena 2016.

afiche-hotspot-contodo-copia

Novembre Vaca 2016 presenta HOTSPOT. MIGRARÉ, MIGRARÁS, MIGRARÁN, una pieza teatral basada en una propuesta de investigación y creación escénica multinarrativa que aborda la temática de las mujeres migrantes. La obra da voz a estas mujeres desde un cruce de perspectivas personales, sociales, culturales y políticas. El montaje vincula géneros diferentes (textos dramáticos, fragmentos de documentales y teatro de inmersión) y quiere proporcionar al espectador una experiencia viva a través de una escritura escénica colectiva y en movimiento. La obra surge a partir de una viaje a Lampedusa, Calais y Linz donde el equipo ha desarrollado el trabajo de campo investigando el tema de la frontera en relación al cuerpo de la mujer.

Hotspot. Migraré, Migrarás, Migrarán se ha construido a partir de una metodología práctica y de investigación interdisciplinaria (practice as research) que ha juntado estudios sobre migraciones, estudios de género y trabajo de campo. La obra ganó la ayuda de coproducción "Colombia España Iberescena 2016" y también la beca de dramaturgia del Ministerio de Colombia.

Miércoles, 23 y sábado, 26 de noviembre a las 20 h.
Centre Cultural Albareda.
Carrer d'Albareda, 22. Barcelona.
Metro líneas 2 y 3, Paral·lel.
Entrada libre.
Idioma: Castellano.

Dirección: Javier Gutiérrez.
Coordinación de la dramaturgia: Daniela Palmeri.
Interpretes creadoras: Sílvia Albert, Carolina Torres Topaga y Teresa Urroz.
Diseño audiovisual: Alex Gümbel.
Producción: Julia Simo Puyo.
Espacio y vestuario: Taisma Caparrós.
Espacio sonoro: Blanali.
Técnico vídeo: Guillermo Patiño.
Diseño de imagen: Sebastian Bravo.
Coproducción: Iberescena 2016.