Fer-se Vaca és fàcil.

Has de complir els següents requisits:

Ser dona.
Participar de forma creativa en el camp de les arts escèniques.
Haver fet, com a mínim, un treball a nivell professional.

El cost per formar part del Projecte Vaca és de 45€ anuals.

L'Associació contempla també la figura de la VACA AMIGA:
Aquella persona que no compleix algun dels requisits anteriors,
però que vol donar el seu recolzament al projecte.

Per a més informació descarrega els pdf:

Dossier noves socies
Regles del joc

Nom

Email

Professió

Perquè vols fer-te vaca?

Adjunta arxiu