TRANSformerVACA 2013

Com cada any, des de la Comissió de CREATIVITAT s'impulsa un taller/laboratori que té com a objectiu l'exposició a públic dins de la Mostra NOVEMBRE VACA. Enguany PROJECTE VACA, Associació de Dones Creadores Escèniques de Catalunya, proposa TRANSformerVACA, un taller de creació on, de nou, la figura de la DONA vertebra tota la investigació, el joc i el viatge escènic.

 TRANSformerVACA obre les portes a un camí de recerca personal amb convergència col·lectiva que té com a potes sostenidores de la recerca els tres grans espectres escènics: dramatúrgia, coaching interpretatiu i direcció escènica. A partir d'una llavor de caire personal pretenem cosir un teixit d'accions escèniques teatrals diverses que reflecteixin la visió de la DONA sobre la transformació que hores d'ara està demanant aquest nou mileni.

Partim del desig, de la intuició, de l'impuls més concret per arribar a un canvi profund que abordi tant la dimensió social com la més interior, la més privada, la més íntima. Perquè és a travès d'allò concret que sempre s'ha aspirat a allò universal i, en aquest sentit, orientem la nostra recerca, el nostre camí, la nostra investigació.

 La finalitat primera és, però, gaudir del procés, de la complicitat amb les diferents participants i de tot allò creatiu que s'anirà manifestant com a eina de treball, des del propi cos o la pròpia veu passant per la paraula escrita fins a un silenci revelador, per exemple. Tot és possible a la creació. El treball final serà l'apertura a públic de les peces creades així com del mapa dibuixat amb aquestes peces a la Mostra NOVEMBRE VACA 2013.

 El procés comprèn tres fases: dramatúrgia amb coordinació de Laura Freijo (del 17 al 26 juliol 2013), coaching interpretatiu amb coordinació de Teresa Urroz o Yanina Marini, depenent del grup (del 7 al 12 d'octubre 2013) i direcció escènica amb coordinació d'Ariadna Martí (del 21 al 26 d'octubreassajos i exhibició 14, 15, 16 i 26, 27 i 28 de novembre 2013).

 El preu per a cada fase del taller és de 50€. Hi ha l'opció de poder fer-ne una sola fase o dues, sempre i quan les tres coordinadores, un cop valorada la situació particular, així ho decideixin. La forma de pagament pot ser fraccionada en tres pagaments.

 Incripcions a creativitat@projectevaca.com /Telèfon contacte Teresa Urroz: 649680615

Laura Freijo / Teresa Urroz / Yanina Marini / Ariadna Martí

0 Comments

Be the first to post a comment.